Dietetika

A folyadékbevitelre vonatkozó ajánlások

A szervezet minimális vízszükséglete az a mennyiség, amely a vesz­teséget ellensúlyozva képes megelőzni a vízhiányos állapotok (pl. dehidratáció) kialakulását. Az egyéni vízszükségletet befolyásoló tényezőkben (pl. anyagcsere, fizikai aktivitás, környezeti körülmények) megmutatkozó hatalmas különbségek azonban nagyon megnehezítik egy mindenkire érvényes minimális vízmennyiség megállapítását. A nagyon eltérő egyéni igények miatt a lakosság egésze számára megfogalmazható univerzális ajánlás (RDA: recommended daily allowance) a vízbevitelre vonatkozóan nem állapítható meg.

Az egészségügyi hatóságok csupán a folyadékegyensúly fenn­tartásához szükséges vízmennyiséget definiálhatják, az így születő iránymutatás nem szolgál kellően pontos javaslattal a lakosság felé a hétköznapokban ajánlott folyadék mennyisé­gére, típusára vonatkozóan. Emiatt a háziorvosok és a dietetikusok által végzett edukációs tevékenységnek hatalmas sze­repe van az egyéni folyadékfogyasztási terv kialakításában és a lakosság támogatásában a megfelelő hidratáltság eléréséhez.

Európai Unió

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által a vízbevitellel kapcsolatban megfogalmazott legutolsó szakértői véleményt a 2010-ben kibocsátott Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water című dokumentum tartalmazza. Ebben a dokumentumban az Európai Unió szakértői rögzítik, hogy az általuk megfogalma­zott vízfelvételre vonatkozó referenciaértékek magukban foglalják az ivóvízből, különböző italokból, valamint az ételek nedvesség­tartalmából származó vízmennyiséget.

  • A 6 hónapnál fiatalabb, kizárólag anyatejjel táplált csecse­mők vízigényét (100-190 ml/testtömeg kg/nap) elsősorban az anyatej nedvességtartalma biztosítja.
  • A 6 hónaposnál idősebb csecsemők esetén az anyatej víztar­talma kiegészül a hozzátáplálás során adott ételek és italok víztartalmával.
  • A 6-12 hónapos gyermekek számára megfelelő folyadékbevitelt 800-1000 ml/nap mennyiségben állapítják meg a szakértők.
  • 2 éves korban a szervezet folyadék-egyensúlyának fenntar­tásához 1100-1200 ml/nap víz szükséges.
  • 2-3 éves korú fiúk és lányok számára 1300 ml/nap, 4-8 éves korban pedig 1600 ml/nap a megfelelő vízbevitel.
  • A nagyobb, 9-13 éves gyermekek esetén a szakértők már nemenkénti bontásban állapítják meg a szükséges napi víz­mennyiséget, ez a fiúk vonatkozásában 2100 ml/nap, míg a lányok esetében 1900 ml/nap vizet jelent, minden forrás­ból. A vízszükséglet szempontjából a szakértői dokumentum a serdülőket már a felnőttek közé sorolja.
  • A felnőttek számára megfelelőnek tartott vízbevitel a nők esetében 2 l/nap, a férfiak vonatkozásában pedig 2,5 l/nap.
  • Az idősek számára is a felnőtteknek javasolt vízbevitelt ajánlja az EFSA, a vesék romló koncentráló funkciója, ill. a szomjú­ságérzet csökkenése miatt.
  • A várandós nők számára a nem várandós nők esetében em­lített napi 2 l-es adekvát vízfelvételt további 300 ml/nap meny-nyiséggel javasolják kiegészíteni a szakemberek.
  • Hasonló séma szerint a szoptató nők folyadékegyensúlyának fenntartásához szükséges napi vízmennyiség megállapításá­nak alapja a nem szoptató nők szükséglete, ennek kiegészítése napi 700 ml vízhányaddal javasolt.
Az előzőekben felsorolt megfelelő napi beviteli mennyiségek hang­súlyozottan csak mérsékelt égövi körülmények és átlagos fizikai aktivitás esetén érvényesek. A szervezet vízvesztesége extrém környezeti hőmérséklet és intenzív fizikai igénybevétel esetén akár napi 8 I is lehet, melynek pótlása feltétlenül szükséges.

A hipoozmoláris állapot elkerülése érdekében ugyanez érvényes az elveszített elektrolitokra is. A szakértők külön felhívják a veszélyt a túlzott vízfelvétel kockázataira, melyet a vesék kiválasztó funkciója az 1 liter vizelet/óra kapacitáson túl már nem tud kompenzálni, fhyponartaemia és agyi oedema kíséretében fellépő hipoozmoláris vízmérgezés alakulhat ki. A szervezet által tolerálható maximális napi vízmennyiség, tekintve az egyéni, valamint a környezeti változó tényezőket, nem megállapítható.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által megállapított megfelelő vízbevitel az egyes lakossági csoportokra vonatkozóan
ÉletkorVízbevitel
Csecsemő0-6 hónapos100-190 ml/kg/nap
Csecsemő6-12 hónapos800-1000 ml/nap
Gyermek1-2 éves1100-1200 ml/nap
Gyermek2-3 éves1300 ml/nap
Gyermek4-8 éves1600 ml/nap
Fiú9-13 éves2100 ml/nap
Lány9-13 éves1900 ml/nap
Felnőtt nő14 éves kor felett2,0 liter/nap
Felnőtt férfi14éves kor felett2,5 liter/nap