Otthoni szolgáltatások Alzheimer-kóros betegek ápolására

A feleségemnél Alzheimer-kórt állapítottak meg. Szeretném otthon gondját viselni. Milyen szolgáltatásokra számíthatok? Fizetnünk kell értük?

Az általános vélekedés az, hogy a betegeknek segíteni kell, hogy a lehető legtovább a saját otthonukban, megszokott környezetükben maradhassanak, ha ezt kívánják. Az egyes helyi önkormányzati egészségügyi és szociális osztályok és szolgáltató szervezetek által nyújtott szolgáltatások skálája azonban eléggé eltérő.

Lehet, hogy egy beteg még otthonában tud maradni az egyik hatóság személyes gondoskodás keretében nyújtott segítsége mellett, míg máshol ez már nem lenne lehetséges. A fizetési kötelezettség mértéke szintén helyenként változhat. Várólisták is lehetnek egyes szolgáltatásokhoz. A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátás keretében szükség szerint szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot, közösségi ellátást és otthon ápolást (egészségügyi szolgáltatás) biztosíthat. Az ellátások szakmai tartalmát a helyi önkormányzat szociális rendelete részletesen tartalmazza.

Az ellátásokhoz való hozzájutás függ attól is, hogy a településen nyújtanak-e az ellátást igénylőnek megfelelő szolgáltatást. A helyi önkormányzatnak kötelező feladata az ellátási igényeknek megfelelő ellátás.

Az önkormányzati szociális szolgálat házi gondozót küld hozzánk, mert a férjem Alzheimer-kóros. Milyen munkákat fog elvégezni?

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy a gondozott fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi gondozó különféle munkákat végezhet a helyi szociális ellátástól és a beteg szükségleteitől függően. Az otthoni segítők leg-gyakrabban a könnyebb házimunkát és a bevásárlást végzik. A Szociális és információs szolgáltatásnál pontosan meg fogják tudni mondani önnek, hogy mire számíthat.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek:

  • az alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
  • segítség a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
  • közreműködés a gondozott háztartásának vitelében,
  • segítségnyújtás a gondozottnak a környezetével való kapcsolattar-tásában,
  • segítségnyújtás a gondozottat érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
  • részvétel az egyéni foglalkoztató programok szervezésében,
  • a gondozott segítése a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
  • az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
  • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A feleségem már egy ideje Alzheimer-kóros, és kezdek rájönni, hogy hamarosan több segítségre lesz szükségem, hogy gondozhassam. Milyen gondozói ellátást lehet kérni és kivel beszéljek ez ügyben?

A felesége háziorvosa vagy szakorvosa, illetve a helyi önkormányzat szociális szervezete/szakembere el tudja magyarázni önnek, milyen ápolói-gondozói ellátásokat kérhet a felesége gondozásához.

A betegek gondozása házi segítségnyújtási feladat, melyet a szociális házi gondozók végeznek el, akik segédkezhetnek a fürdetésnél, az öltöztetésnél, a WC használatánál és hasonló feladatoknál is.

Az Alzheimer-beteg gondozásához tartozó egészségügyi alapellátásban a körzeti nővér is részt vehet, aki gyakorlati ápolást és gondozást végezhet, például kötést cserélhet, felügyelheti a gyógyszeres kezelést és injekciót adhat be. Ezen kívül tanácsokat is kaphat tőle a felszerelések és segédeszközök tárgyában, főleg az inkontinenciával kapcsolatban.

Léteznek Alzheimer-kórra specializálódott nővérek, akik segíthetnek nekem?

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül egyes házi segítségnyújtást és egyes közösségi ellátást nyújtó szolgálatok lennének hivatottak a demens betegek otthonában történő ellátásra, de jelenleg ez a szociális alapszolgáltatási ellátási forma csak alig néhány helyen elérhető az országban.

Címkék: , Katgóriák: Mentális hanyatlás

Véleménye fontos számunkra, írja meg!

Az email cím nem lesz nyilvánosan olvasható! A * karakterrel jelölt mezőket kötelező kitölteni!

1 + 8 =