Mentális hanyatlás

Memóriatesztek demencia esetén

Először egy pszichiáter, majd pár héttel később egy körzeti pszichiátriai gondozó nővér, azt hiszem ugyanazt a vizsgálatot végezték el a feleségemmel – Mini-Mental Tesztnek hívják.

Mi ez és miért csinálják, mikor szemmel láthatóan bántja a feleségemet?

A Mini-Mental Teszt vizsgálat (angol rövidítése: MMSE; hazai standardizálását Janka és munkatársai végezték el 1998-ban) a nemzetközi gyakorlatban a demencia megfigyelésére szolgáló vizsgálatok egyike. Körülbelül öt vagy hat percig tart, amíg elvégzik, és keretében különböző kérdéseket tesznek fel a betegnek, hogy felmérjék a memóriáját, térbeli és időbeli tájékozódó képességét, nyelvhasználati, gondolkodási és megértési képességeit. A vizsgálat alanyainak ezen kívül le kell írniuk egy mondatot vagy le kell másolniuk egy rajzot.

A Mini-Mental Tesztet gyakran használják a demens betegeket gondozó szakemberek. A vizsgálat egymagában nem alkalmas diagnózis felállítására, mert nem ad elégséges információt ahhoz, hogy Alzheimer-kórt vagy a demencia más fajtáját állapíthassanak meg segítségével. Az alacsony pontszámnak több oka is lehet. A vizsgálat ugyanakkor hasznos lehet a demencia korai szakaszában levő betegek szellemi képességeinek nyomon követése szempontjából. A betegek néha tényleg elkeserednek, ha nyilvánvalóan egyszerű kérdésekre nem, vagy csak helytelenül tudnak válaszolni. Ha ez történik, jobb felfüggeszteni a vizsgálatot, és később visszatérni rá.

Egy másik gyakran használatos, nagyon rövid idő alatt elvégezhető informatív szűrőteszt az órarajzolási teszt. Az óratesztnél a vizsgált személy elé egy kb. 30 cm átmérőjű kört tartalmazó papírt tesznek és arra kérik, képzelje el, hogy az egy óra számlapja, és írja be körbe a számokat, majd rajzolja be a mutatókat, úgy hogy 3A 3-at mutasson az óra (hazánkban Kálmán és munkatársai nyomán terjedt el 1995 óta).

Az élettársamnak jövő héten pszichológushoz kell mennie, hogy valamilyen memóriatesztet végezzenek el rajta.

Miért van erre szükség, és hogyan zajlik a vizsgálat?

A demencia diagnosztizálása nagyon nehéz feladat, főleg a betegség korai szakaszában. Ezen kívül olyanok is panaszkodhatnak az emlékezetükre, akiknél az orvos elsőre semmi problémát nem tapasztal. Ilyen körülmények között az orvos úgy dönthet, hogy klinikai pszichológushoz vagy más szakorvoshoz küldi a beteget, hogy szerteágazóbb memóriatesztet végezzenek el rajta.

A két leggyakrabban használt teszt a Wechsler-féle Felnőtt Intelligencia Skála és a Cambridge-i Kognitív Teszt (CAMCOG). Mindkét vizsgálat több különböző részből áll és több képességet vizsgál, például a tanulási képességet, valamint a matematikai és nyelvi felfogóképességet. A tesztek általában magukban foglalják más mentális képességek, például a rajzolás és a másolási képesség felmérését is.

Ne felejtse el, hogy egyedül a tesztek alapján nem diagnosztizálható a demencia. Élettársa pontszámait a hasonló korú és hátterű személyektől elvárt pontszámokkal fogják összehasonlítani. Akármilyen is legyen, maga a pontszám csak azt jelezheti, hogy valami probléma áll fenn.