Mentális hanyatlás

Segélyek és egyéb juttatások demens betegek számára?

Vannak olyan segélyek, amelyek elérhetők a demens betegek számára?

Amennyiben ön demens, pl. Alzheimer-kóros beteget gondoz, több úton is kaphat anyagi segítséget az államtól. Konkrétan demens betegeknek járó segély nincs. A segélyezési rendszer roppant bonyolult, ezért valószínűleg hasznára válik a tanács. Az önökkel foglalkozó szociális szakember vagy a jogsegélyszolgálat tud önnek segíteni. Minden segély a beteg anyagi helyzetétől vagy személyes körülményeitől függ. Legjobb, ha több különböző segélynek és egyéb pénzbeli juttatásnak is utánanéz. Egyeseket jövedelem, másokat életkor vagy a segélykérés oka, pl. betegség vagy munkanélküliség alapján bírálnak el. Egyes esetekben a gondozók is igényelhetnek segélyt.

A pénzbeli ellátások körét a települési önkormányzat helyi szociális rendelete szabályozza, amelyet áttekintve megtudhatja, hogy mire jogosult. Úgynevezett emelt összegű ápolási díjra is jogosult abban az esetben, ha a jövedelmi viszonyai a törvényben előírtaknak megfelelnek.

Ha gyógyszereinek vagy gyógyászati segédeszközeinek magas a költsége, érdeklődjön a helyi önkormányzat szociális osztályán/szociális ügyintézőjénél/szociális információs szolgáltatásánál vagy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár helyi szerveinél, hogy az előírások szerint milyen formában igényelhet közgyógyellátást és segélyt.

Rendkívüli élethelyzetben, méltányolható feltételek fennállása esetén lehetősége van például arra is, hogy az OEP az Egészségbiztosítási Alapból pénzbeli segélyt nyújtson a gyógyszerköltségek csökkentése érdekében. Ilyen helyzet lehet egy váratlan, súlyos, vagy egy hosszantartó betegség miatt, amikor olyan anyagi helyzetbe kerülhet, hogy a mindennapi életvitelhez szükséges költségek rendezése mellett már nem tudja a beteg a gyógyulásához szükséges gyógyszereket megvásárolni. Ez a méltányossági ellátás az egészségi állapot megromlása miatt válsághelyzetbe került, az önmaga létfenntartását veszélyeztető betegeknek nyújt egyszeri anyagi segítséget a krízishelyzet áthidalására. E segély közvetlenül a beteg részére, készpénz formájában nyújt támogatást.

Az OEP méltányossági jogkörében nyújtott pénzbeli segélyben nemcsak a biztosított személyek részesülhetnek, hanem az ún. kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak is. Ennek megfelelően a gyógyszerköltségek csökkentése érdekében igényelhetnek segélyt pl. a nyugdíjasok, az eltartott közeli hozzátartozók, a gyed-ben, gyes-ben részesülők is, ha egészségi állapotuk kedvezőtlen változása, egészségromlása miatt, vagy egészségkárosodás következtében nehéz anyagi helyzetbe kerültek és más elérhető forrás nem áll rendelkezésükre. A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele, hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátásokkal, szolgáltatásokkal.

Az egyszeri segély írásbeli kérelem benyújtásával igényelhető. Segélykérelemmel a beteg lakóhelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárakhoz lehet fordulni. A méltányossági kérelmet a beteg és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, illetve az ő képviseletükben a törvényes képviselőjük, vagy közeli hozzátartozójuk is benyújthatja (további információt ld. a www.oep.hu honlapon).

A férjemnek fel kellett adnia a munkahelyét, mert feledékennyé és eredménytelenné vált. Később demenciát állapítottak meg nála. Milyen anyagi segítséget kaphatunk? Hatással lesz ez a nyugdíjjogosultságára?

Azoknak a betegeknek, akiket diagnosztizálatlan demencia miatt alkalmatlanság címén bocsátottak el, komoly problémáik adódhatnak: egy rövid idő után még elveszíthetik a munkanélküli segélyt, a táppénzt és a nyugdíjjogosultságukat is. Fontos, hogy a férje jogainak védelmét is kérje. Lehet, hogy ehhez a férje orvosi leleteire is szüksége lesz, hogy alátámasszák az ügyét.

Azok az aktív korú orvosilag igazolt demens betegek, akik a betegségből kifolyólag kénytelenek feladni munkájukat, a törvény által előírt leszázalékolási eljárást követően rokkantnyugdíjat kapnak. A leszázalékolási eljárással kapcsolatban a háziorvos tud felvilágosítást adni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság budapesti és megyei szervezetei is tájékoztatást adnak a társadalombiztosítási segélyek igénybevételének lehetőségeiről.

A feleségem 49 éves korában lett Alzheimer-kóros. Miután abbahagyta a munkát, pár évig az én jövedelmemből éltünk. Most nekem is fel kellett adnom a munkámat, hogy gondozhassam, úgyhogy nagyon kevés a bevételünk. Vannak olyan segélyek, amelyeket gondozók igényelhetnek?

A pénzbeli ellátásokat a települési önkormányzat szociális rendelete szabályozza. A helyi önkormányzattól lehet igényelni rendszeres és rendkívüli szociális segélyt, illetve ápolási díjat. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kérhet egyéni nyugdíjelbírálást.

A közgyógyellátási jogosultsággal kapcsolatban a helyi önkormányzat szociális osztályától/szociális ügyintézőjétől/szociális információs szolgáltatásától vagy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerveitől kaphat információt.

A települési önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli esetekben külön eseti vagy rendszeres gyógyszerköltség-támogatást biztosíthat a közgyógyellátás keretében.

Nem kaptam meg a segélyt, amit kérvényeztem. Hogyan fellebbezhetek?

Ha úgy érzi, méltánytalanul jártak el önnel szemben, joga van fellebbezni a döntés ellen. írjon annak a szervezetnek, amely a döntést hozta, és kérvényezze, hogy újra bírálják el a kérelmét. Ha úgy gondolja, nem vették figyelembe az összes körülményt, adjon nekik további információt. Ha nem változtatják meg a döntést, független bírósághoz is fellebbezhet.

A fellebbezés bonyolult lehet, és a szabályok a segélyek fajtája szerint változnak, ezért a lehető leghamarabb kérjen tanácsot a jogsegélyszolgálattól vagy az ellátottjogi képviselőtől.Általában minden döntés ellen lehet fellebbezni az elsőfokú bírósághoz, főszabályként 15 napon belül. Az elsőfokú bírósági ítélet kötelezően ad tájékoztatást a fellebezés módjáról.

Közigazgatási határozat elleni jogorvoslati lehetőségről minden esetben a határozatban kell rendelkezni. A határozatot hozó szervnek meg kell jelölni, hogy mely szervhez – mely rendszerint nem azonos a határozatot hozó szervvel – és milyen határidőn belül kell benyújtani a fellebbezést. A fellebbezési határidő általában a kézhezvételtől számított 15 vagy 30 nap. A közigazgatási határozat bíróságon is megtámadható, ha már a közigazgatás rendszerén belüli fellebbezési lehetőségeken túl van az illető.

A feleségem Alzheimer-kóros, így én korengedménnyel nyugdíjba mentem, hogy gondozhassam. A nyugdíjon kívül kaphatunk máshonnan is anyagi segítséget?

Az önkormányzat és több szervezet is nyújt segítséget egyes számIákkal, felszerelésekkel és kisegítő gondozással kapcsolatban. Az egyházak is biztosíthatnak segítséget a hívőiknek. Ha ön vagy a gondozottja tagja valamilyen szakszervezetnek vagy kölcsönös segélyegyletnek, ők is tudnak segíteni. Ezen kívül külön jótékonysági alapok segítik a fegyveres erők tagjait vagy egy adott területen dolgozókat. Sok nemzeti és helyi jótékonysági szervezet ad kisebb segélyeket a rászorulóknak.

Az, hogy ön kaphat-e segélyt, attól függ, hogy milyen szervezethez fordul, annak milyen forrásai vannak és önnek mire van szüksége. Csak úgy szerezhet pontos információt, ha kapcsolatba lép a különböző szervezetekkel.

Az önökkel foglalkozó szociális szakember, a háziorvosuk, a plébánia vagy egyéb helyi vallási szervezet tudni fog a helyi jótékonysági szervezetekről és segélyforrásokról.

A férjem egy vizsgálat miatt ment kórházba, de amíg ott tartózkodott, az állapota rosszabbra fordult, és nem valószínű, hogy hazajöhet. Mi lesz a nyugdíjával és egyéb segélyeivel?

Kérje a korábban részletezett közös bankszámlára utalást.

Hogyan történik az ápoló-gondozó otthon díjának kifizetése?

A térítési díj kifizetése készpénzzel vagy rendszeres banki átutalással történhet havonta.

A szociális osztály gondozó otthonba fogja költöztetni a feleségemet. Pénzügyi felmérést végeznek a megtakarításairól és a jövedelméről, és engem is kérdeztek az én anyagi helyzetemről. Ez szabályos?

Igen, teljesen szabályos és jogszerű, a térítés mértéke általában a térítést igénybe vevő anyagi helyzetétől függ.

Jó pár éven át gondoztam az Alzheimer-kóros férjemet, de nemrég én is beteg voltam, és nem szívesen bár, de úgy döntöttem, hogy gondozó otthonba kellene költöznie. Az államtól kapott nyugdíján kívül is kap nyugdíjat és megtakarításaink vannak. Úgy tűnik, magának kell fizetnie a gondozó otthoni ellátást, de akkor nekem elég kevésből kell megélnem. Tehetek valamit?

A korábban részletezett segélyeket kérheti, amennyiben megtakarításai nem nyújtanak kellő fedezetet az ön megélhetéséhez és férje gondozásához.

A helyi önkormányzat szociális osztályától/szociális ügyintézőjétől/szociális információs szolgáltatásától kérhet információt a pénzbeli ellátások köréről. A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén – a szociális alapellátás keretében – a jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt állapíthat meg az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint.

A férjem inkontinenssé vált, és már nem bírom tovább a gondozását. Úgy tűnik, a gondozóotthon az egyetlen megoldás, de nagyon alacsony a nyugdíja. Lehet, hogy el kell adnom a házunkat, hogy fizetni tudjam az otthon díját? Én miből fogok megélni?

Előfordulhat persze, hogy kénytelen lesz eladni, illetve kisebbre, olcsóbbra cserélni a házat, és a különbözetet az ön napi megélhetési költségeire és férje gondozó otthonbeli kiegészítő ellátásának fedezésére fordítani.